IMPERIUM

O KLUBU

LOKACIJE I TERMINI

KSC “Pinki”

Gradski park 2, Zemun

19:30 – 20:30
Najmlađa i srednja grupa – kondicioni trening

20:30 – 22:00
Prvi tim – Kondicioni trening

18:30 – 19:30
Najmlađa grupa

19:30 – 20:30
Srednja grupa

20:30 – 22:00
Prvi tim

18:30 – 19:30
Najmlađa grupa

19:30 – 20:30
Srednja grupa

20:30 – 22:00
Prvi tim

16:00 – 17:00
Najmlađa grupa

17:00 – 18:00
Srednja grupa

18:00 – 19:30
Prvi tim

OŠ “Lazar Savatić”

Kej oslobođenja 27, Zemun

20:30 – 22:00
Prvi tim

20:30 – 22:00
Prvi tim

Vežbaonica

Braće Jerković 84e, Beograd

19:30 – 20:30
Najmlađa i srednja grupa

19:30 – 20:30
Najmlađa i srednja grupa

14:00 – 15:00
Najmlađa i srednja grupa

14:00 – 15:00
Najmlađa i srednja grupa

Imperium Pazova

Ribareva 38, Nova Pazova

19:00 – 20:00
Najmlađa grupa

20:00 – 21:15
Srednja grupa

21:15 – 22:30
Prvi tim

19:00 – 20:00
Najmlađa grupa

20:00 – 21:15
Srednja grupa

21:15 – 22:30
Prvi tim

19:00 – 20:00
Najmlađa grupa

20:00 – 21:15
Srednja grupa

21:15 – 22:30
Prvi tim

Imperium Stepa Stepanović

Dušana Jovanovića 4a, Voždovac

20:00 – 21:00
Najmlađa i srednja grupa

20:00 – 21:00
Najmlađa i srednja grupa